Yaz Okulu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği programına kayıtlı olup üniversitemiz dışında başka bir yükseköğretim kurumu bünyesinde açılan yaz okullarından ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. Yaz okulundan ders almak istediği üniversitenin ders içerikleri sistemine girerek yaz okulunda almak istediği dersin veya derslerin ders içerikleri eksiksiz olarak temin etmeleri gerekmektedir.
 2. İlgili üniversiteden yaz okulunda ders alınabilmesi için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulur. Dilekçe içeriği eksiksiz olarak doldurulur ve alınacak ders veya derslerin ders içerikleri dilekçe ekinde sunulur.
 3. Başvuru dilekçesi ve ekleri bölüm ilgili komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınır ve gerekli kararın alınması için Mühendislik Fakültesi Dekanlığına iletilir.
 4. Bölüm tarafından gönderilen karar Fakülte Yönetim Kurulu tarafınca değerlendirilir, yaz okulu izni verilip verilmeyeceği kararlaştırılır.
 5. Öğrenci yaz okulu için verilen kararı yüz yüze, e-posta yolu ile veya telefon aracılığıyla öğrenebilir.
 6. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından olumlu yönde karar alınması durumunda öğrenci yaz okuluna başlayabilir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından olumsuz yönde karar alınması durumunda öğrenci yaz okulu yapamaz.

 

Yaz okulu başvurusu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir.

 • Bölüm onayı alınmadan yaz okulu yapılamaz.
 • Başvuru dilekçesi ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile teslim edilecektir. E-posta yolu ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yaz okulunda alınmak istenen dersin ders içeriklerinin bölümümüz ders içerikleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Aksi halde yaz okulu izni verilmeyecektir.
 • Öğrenci yaz döneminde 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere en fazla 3 (üç) ders alabilir.

 

Yaz okulu sonrasında ders saydırmak için gerekli prosedürler aşağıda verilmektedir.

 1. Öğrenci yaz okulu süresince aldığı ders veya derslerden elde ettiği notları kanıtlar belge ile bölüme teslim eder.
 2. Bölüm ilgili komisyonu tarafından gerekli işlemler yapılır ve karar alınarak ilgili birime iletilir.
 3. Öğrencinin yaz okulu süresince aldığı ders veya dersler üniversitemiz UBİS sistemine girilerek öğrenci transkriptine işlenir.

 

Örnek başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.