Geoteknik

Profesör Dr Ender Sarıfakıoğlu
enders@karatekin.edu.tr
8282
Doçent Dr Cihan Doğruöz
cihandogruoz@karatekin.edu.tr
8287
Araştırma Görevlisi Eren Yurdakul
erenyurdakul@karatekin.edu.tr
8284

Mekanik

Doktor Öğretim Üyesi Pembe Merve Karabulut
pembemervekarabulut@karatekin.edu.tr
Araştırma Görevlisi Mehmet Emin Özdemir
meozdemir@karatekin.edu.tr
8285

Yapı

Araştırma Görevlisi Çiğdem Çırak Karakaş
cigdemcirak@karatekin.edu.tr

Ulaştırma

Doktor Öğretim Üyesi Başak Varli Bingöl
basakvarlibingol@karatekin.edu.tr
8286

Hidrolik

Doktor Öğretim Üyesi Salih Yılmaz
salihyilmaz@karatekin.edu.tr
8288