Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Salih YILMAZ

İletişim

salihyilmaz@karatekin.edu.tr

Dahili: 8288