Aday Öğrenci

Tanıtım

Amacı: İnşaat Mühendisleri, doğal ve fiziksel olarak inşa edilmiş çevrenin tasarım, inşaat ve bakım sorunlarını çözmek için eğitilirler. Büyük inşaat projelerini planlar, tasarlar ve yönetirler. Bu projeler, köprüler, binalar, ulaşım bağlantıları, barajlar ve diğer büyük yapıları içerir. İnşaat mühendisleri, günümüzde mühendisliğin karşı karşıya olduğu bazı büyük problemlerin üstesinden gelmeyi ve araştırma keşifleri ve tasarım yenilikleri konusunda sektöre öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz, tasarım, inşaat, araştırma ve çevresel zorluklara çözümler geliştirmek için çeşitli alanlarda çalışan ve bu amaçla her düzeydeki projelerle ilgilenen inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyon-Vizyon: İnşaat Mühendisliği Bölümü`nün misyonu, alanında profesyoneller yetiştirerek, onları inşaat mühendisliği pozisyonlarına hazırlamak, ileri eğitim, yaşam boyu öğrenme ve toplumsal liderlik yapmaktır. Diğer misyonumuz, öğrencilerimizin hizmette üretken vatandaşlar olabilmeleri için entelektüel gelişimlerini teşvik etmektedir. Bölüm, açık uçlu tasarım, problem çözme becerileri, takım çalışması, iletişim ve liderlik becerilerini vurgulayan dinamik bir öğrenme ortamı sağlamaya kendini adamıştır.

Kabul Kayıt Koşulları: Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları gerekmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse, bu diplomanın denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYM tarafından belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. İnşaat mühendisliği lisans bölümüne kayıt yaptıracaklar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen kayıt koşulları ve işlemleri hükümlerini uygulamalıdır.

Program Tanımı: Bölümümüz, lisans eğitimine 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır ve öğrencilerinin kavrama gücünü, uzmanlıklarını ve profesyonelliklerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak gerekli teknik yeterlilikleri, araçları ve şahsi imkanları sağlamayı amaç edinmiştir. Program dili, Türkçe’ dir. Bölümümüz, örgün öğretim-birinci öğretim türünde eğitim vermektedir ve öğrenim ücretsizdir. Eğitim modeli, yüz yüze ve uzaktan eğitim modelidir. Yüz yüze ve uygulamalı dersler, Mühendislik Fakültesinde yer alan İnşaat Mühendisliği dersliklerinde yapılmaktadır. Bölümde yer alacak olan dersler hazırlanırken gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üniversitelerde uzun yıllardan beri eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de özenle incelenmiş, bölümden mezun olacak olan öğrencilerin çalışabilecekleri alanlarda dersler olmasına da özen gösterilmiştir.

Öğrenciler 4 yıllık İnşaat Mühendisliği eğitimlerinde, statik, dinamik, yapı statiği, mukavemet gibi inşaat mühendisliğinin önemli konularının temelini teşkil eden dersleri içeren müfredat ile mühendislik öğrenimlerinde yol alırlar. Bölüm derslerinin yanı sıra, ilerideki çalışmalarına yardımcı olması için matematik, fen ve diğer mühendislik dallarından dersler de verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz son senelerinde, gerçek yaşantıda karşılaşacakları türden kapsamlı bir problemi çözebilen bir bitirme projesi alırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları ile Mezuniyet Şartları: Bologna kriterlerine uygun İnşaat Mühendisliği Lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar; inşaat mühendisliği zorunlu derslerinden 210 AKTS, teknik ve teknik olmayan seçmeli derslerden 30 AKTS alarak mezun olabilmek için gerekli olan toplam 240 AKTS’ yi tamamlamalıdırlar. Ayrıca öğrenciler, inşaat mühendisliği ile alakalı hizmet veren şirketlerde, toplam 40 (20x2) işgününden oluşan iki adet stajı tamamlamalıdır. Programdan mezun olunması için,  programda öngörülen gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İnşaat Mühendisliği Programı ölçme ve değerlendirme esasları Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam olanakları: İnşaat mühendisliği öğrencileri lisans derecesi ile mezun olduklarında kariyerlerini ilerletebilecekleri birçok farklı seçenek mevcuttur. Öğrenciler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girerek lisansüstü eğitimlerini devam ettirebilir, gerekli puanlar ve sınavları tamamlayarak akademik olarak ilerleyebilirler. İnşaat mühendisleri kamu kuruluşlarında ve özel sektörde proje ofislerinde proje çizme işleri ile istihdam edilebilirler. Yapı denetim firmalarında yapı denetim görevlisi olarak çalışabilirler. İnşaat mühendisleri özel şirketlerin yol, su, demir yolu, baraj, köprü, tünel, bina veya alt geçit şantiyelerinde kontrol mühendisi, şantiye şefi olarak çalışabilirler. İnşaat mühendisliği mezunu olup inşaat mühendisi unvanını almaya hak kazananlar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak sahalarda, fabrikalarda, büyük binalarda ve şantiyelerde İSG uzmanı olarak çalışabilirler.

Faydalı bağlantılar;

Üniversitemiz Aday Öğrenci Sayfası

Fakültemiz Aday Öğrenci Sayfası

Bölümümüz Tanıtımı, Yönetimi ve Genel Bilgiler

Bölümümüz Akdemik Kadrosu

Bölümümüz Program Bilgileri(BOLOGNA)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği