Mevlana Koordinatörlüğü

Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Başak VARLİ BİNGÖL

İletişim

basakvarlibingol@karatekin.edu.tr

Dahili: 8286